User Tools

Site Tools


06045-atrichochira-la-gi

Atrichochira
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Bombyliidae
Phân họ (subfamilia) Anthracinae
Tông (tribus) Exoprosopini
Chi (genus) Atrichochira
Hesse, 1956
Loài điển hình
Exoprosopa pediformis
Bezzi, 1921

Atrichochira là một chi ruồi trong họ Bombyliidae. Có 4 loài đã được miêu tả, 2 loài ở Nam Phi và 2 loài ở tây Úc.[1]

  • Atrichochira commoni Lambkin & Yeates, 2003
  • Atrichochira inermis (Bezzi, 1912)
  • Atrichochira paramonovi Lambkin & Yeates, 2003
  • Atrichochira pediformis (Bezzi, 1921)
  1. ^ Hull, F. M. (1973). Bee flies of the world. The genera trong họ Bombyliidae. Washington: Smithsonian Institution Press. tr. 687 pp. ISBN 0874741319. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atrichochira tại Wikispecies
06045-atrichochira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)