User Tools

Site Tools


06050-boeckella-la-gi

Boeckella là một chi động vật giáp xác Copepoda thuộc họ Centropagidae. Chi có 53 loài,[1] 5 loài trong số đó được xếp vào danh sách các loài dễ tổn thương trong sách Đỏ - loài đặc hữu của Úc là B. bispinosa,[2]B. geniculata,[3]B. nyoraensis[4]B. shieli,[5]B. calcaris của Bolivia và Peru.[6]

 • Boeckella ambigua Percival, 1937
 • Boeckella anderssonorum (Ekman, 1905)
 • Boeckella antiqua Menu-Marque & Balseiro, 2000
 • Boeckella asymmetrica Searle, 1914
 • Boeckella bergi Richard, 1897
 • Boeckella bispinosa Bayly, 1967
 • Boeckella brasiliensis (Lubbock, 1855)
 • Boeckella brevicaudata (Brady, 1875)
 • Boeckella calcaris (Harding, 1955)
 • Boeckella coronaria Henry, 1922
 • Boeckella delicata Percival, 1937
 • Boeckella denticornis Brehm, 1950
 • Boeckella diamantina Menu-Marque & Zúñiga, 1994
 • Boeckella dilatata G. O. Sars, 1904
 • Boeckella erubescens (Brehm, 1935)
 • Boeckella fluvialis Henry, 1922
 • Boeckella geniculata Bayly, 1964
 • Boeckella gibbosa (Brehm, 1935)
 • Boeckella gracilipes Daday, 1901
 • Boeckella gracilis (Daday, 1902)
 • Boeckella hamata Brehm, 1928
 • Boeckella insignis G. W. Smith, 1909
 • Boeckella klutei (Brehm, 1926)
 • Boeckella lacuna Fairbridge, 1945
 • Boeckella longicauda Daday, 1901
 • Boeckella longicornis (Nicolet, 1849)
 • Boeckella longisetosa G. W. Smith, 1909
 • Boeckella major Searle, 1938
 • Boeckella meteoris Kiefer, 1928
 • Boeckella michaelseni (Mrázek, 1901)
 • Boeckella minuta G. O. Sars, 1896
 • Boeckella montana Bayly, 1964
 • Boeckella nyoraensis Searle, 1912
 • Boeckella occidentalis Marsh, 1906
 • Boeckella opaqua Fairbridge, 1945
 • Boeckella palustris (Harding, 1955)
 • Boeckella poopoensis Marsh, 1906
 • Boeckella poppei (Mrázek, 1901)
 • Boeckella propinqua G. O. Sars, 1904
 • Boeckella pseudochelae Searle, 1912
 • Boeckella robusta G. O. Sars, 1896
 • Boeckella rubra G. W. Smith, 1909
 • Boeckella saycei G. O. Sars, 1908
 • Boeckella shieli Bayly, 1985
 • Boeckella silvestri (Daday, 1901)
 • Boeckella symmetrica G. O. Sars, 1908
 • Boeckella tanea Chapman, 1973
 • Boeckella tenera G. O. Sars, 1912
 • Boeckella thomseni Brehm, 1937
 • Boeckella timmsi Bayly, 1998
 • Boeckella titicacae Harding, 1955
 • Boeckella triarticulata (G. M. Thomson, 1883)
 • Boeckella vallentini (T. Scott, 1914)
06050-boeckella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)