User Tools

Site Tools


06059-thanh-phong-thanh-ch-ng-la-gi

Thanh Phong là một xã của huyện Thanh Chương, phía đông và bắc giáp huyện Đô Lương, nam giáp xã Thanh Tường, phía tây giáp xã Thanh Hưng và Thanh Tường.

Năm 1985, Thanh Phong tách thành 2 hợp tác xã là Thanh Phong I và Thanh Phong II.

Xã Thanh Phong giáp với Huyện Đô Lương, Thị Trấn Dùng thuộc Tỉnh Nghê An. Là một nơi có nền văn hóa lịch sử lâu đời, nơi đây cũng có các di tích lịch sử nổi tiếng như Cây Sui, các nhà thờ. là một nơi có địa hình phức tạp, khí hậu thất thường, bão lũ xảy ra thường xuyên nên người dân nơi đây phải chịu nhiều hậu quả trong mùa màng, tài sản. Là khu vực trung tâm huyên thanh Chương, ở đây là nơi có vị trí chiên lược quan trọng, thuận lợi, có khả năng phát triển mạnh mẽ về sau (do PGS-TS Nguyễn Trọng Bằng cung cấp)

Thanh Phong có 4 làng chính:

  • Phong Hòa
  • Phong Diên
  • Phong Phú
  • Phong Bang
06059-thanh-phong-thanh-ch-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)