User Tools

Site Tools


06061-pietradefusi-la-gi

Pietradefusi là một đô thị (comune) thuộc tỉnh Avellino trong vùng Campania của Ý. Pietradefusi có diện tích km2, dân số là người (thời điểm ngày).

06061-pietradefusi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)