User Tools

Site Tools


06125-carduelis-atrata-la-gi

Spinus atrata là một loài chim thuộc họ Fringillidae. Chúng được tìm thấy ở Argentina, Bolivia, Chile, và Peru. Môi trường sống tự nhiên của chúng là các vùng cây bụi ở khu vực cao nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và các thảo nguyên nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

  • BirdLife International 2004. Carduelis atrata. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on ngày 10 tháng 7 năm 2007.
  • Arnaiz-Villena A, Alvarez-Tejado M, Ruiz-del-Valle V, Garcia-de-la-Torre C, Varela P, Recio MJ, Ferre S, Martinez-Laso J. (1999): Rapid radiation of canaries (Genus Serinus). Mol Biol Eol 16(1):2-10
  • Arnaiz-Villena A, Alvarez-Tejado M, Ruiz-del-Valle V, Garcia-de-la-Torre C, Varela P, Recio MJ, Ferre S, Martinez-Laso J. (1998): Phylogeny and rapid northern and southern hemisphere speciation of goldfinches during the Miocene and Pliocene epochs. Cell.Mol.Life.Sci. 54(9):1031-41 (1998)
  • Clement, Peter; Harris, Alan & Davis, John (1993): Finches and Sparrows: an identification guide. Christopher Helm, London. ISBN 0-7136-8017-2
06125-carduelis-atrata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)