User Tools

Site Tools


06135-extreme-rules-2011-la-gi

Extreme Rules là 1 pay-per-view (PPV) tổ chức bởi WWE ngày 1 tháng 5 năm 2011 tại St. Pete Times Forum, Tampa, Florida. Đây là Extreme Rules thứ ba diễn ra.[2][3]

  • a Tổng quản lý của Smackdown, Teddy Long bổ sung nó như 1 trận đấu trong sự kiện.
  • b Kharma đánh dấu sử ra mắt của cô bằng cách tấn công Michelle McCool sau trận đấu. [13]
  • c Lumberjacks có các đô vật gồm: The Corre (Justin Gabriel và Heath Slater), Evan Bourne, Trent Barreta, Tyler Reks, The Usos, Santino Marella, Primo, Yoshi Tatsu, Vladimir Kozlov, David Hart Smith, và các NXT Redemption Rookies (Byron Saxton, Conor O'Brian, Darren Young, Jacob Novak, Lucky Cannon, và Titus O'Neil).
06135-extreme-rules-2011-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)