User Tools

Site Tools


06154-carnival-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06154-carnival-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Rosenmontagszug_K%C3%B6ln_2012-02-20-5965.jpg/​250px-Rosenmontagszug_K%C3%B6ln_2012-02-20-5965.jpg"​ width="​250"​ height="​167"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Rosenmontagszug_K%C3%B6ln_2012-02-20-5965.jpg/​375px-Rosenmontagszug_K%C3%B6ln_2012-02-20-5965.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Rosenmontagszug_K%C3%B6ln_2012-02-20-5965.jpg/​500px-Rosenmontagszug_K%C3%B6ln_2012-02-20-5965.jpg 2x" data-file-width="​4752"​ data-file-height="​3168"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Diễu hành trên đường phố vào <​i>​Ngày thứ hai hoa hồng</​i>​ (Rosenmontag) tại  Carnival ở Köln, Đức.</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Primeiro_dia_de_desfiles_das_Escolas_de_Samba_do_Rio_02.jpg/​250px-Primeiro_dia_de_desfiles_das_Escolas_de_Samba_do_Rio_02.jpg"​ width="​250"​ height="​166"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Primeiro_dia_de_desfiles_das_Escolas_de_Samba_do_Rio_02.jpg/​375px-Primeiro_dia_de_desfiles_das_Escolas_de_Samba_do_Rio_02.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Primeiro_dia_de_desfiles_das_Escolas_de_Samba_do_Rio_02.jpg/​500px-Primeiro_dia_de_desfiles_das_Escolas_de_Samba_do_Rio_02.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1356"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một xe hoa lớn diễn hành tại lễ hội Carnival tại Rio de Janeiro năm 2014</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Venezia_carnevale_7.jpg/​250px-Venezia_carnevale_7.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Venezia_carnevale_7.jpg/​375px-Venezia_carnevale_7.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Venezia_carnevale_7.jpg/​500px-Venezia_carnevale_7.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Mặt nạ tại Carnival tại Venice, Ý</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Bloco_da_camisinha_circuito_Campo_Grande_Salvador.jpg/​250px-Bloco_da_camisinha_circuito_Campo_Grande_Salvador.jpg"​ width="​250"​ height="​171"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Bloco_da_camisinha_circuito_Campo_Grande_Salvador.jpg/​375px-Bloco_da_camisinha_circuito_Campo_Grande_Salvador.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Bloco_da_camisinha_circuito_Campo_Grande_Salvador.jpg/​500px-Bloco_da_camisinha_circuito_Campo_Grande_Salvador.jpg 2x" data-file-width="​2480"​ data-file-height="​1692"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Carnival_at_Acireale.JPG/​250px-Carnival_at_Acireale.JPG"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Carnival_at_Acireale.JPG/​375px-Carnival_at_Acireale.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Carnival_at_Acireale.JPG/​500px-Carnival_at_Acireale.JPG 2x" data-file-width="​2560"​ data-file-height="​1920"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​MainzbeibtMainz2008.jpg/​250px-MainzbeibtMainz2008.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​MainzbeibtMainz2008.jpg/​375px-MainzbeibtMainz2008.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​MainzbeibtMainz2008.jpg/​500px-MainzbeibtMainz2008.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Truyền thống các buổi hội Carneval trong nhà tại Mainz, Đức</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Carnival</​b>​ (hay <​b>​Hội hóa trang, Hội giả trang, Carneval</​b>​) (tiếng Đức: <​i><​span lang="​de">​còn gọi là <​b>​Fastnacht</​b>,​ <​b>​Fasnacht</​b>,​ <​b>​Fasching</​b></​span></​i>​) ​ là một mùa lễ hội, thường diễn ra vào trước mùa Chay và thường chấm dứt vào ngày Thứ tư Lễ Tro, các sự kiện chính thường diễn ra trong tháng hai. Carnival thường bao gồm một buổi lễ ăn mừng hay một buổi diễu hành kết hợp các yếu tố của loại hình xiếc, lễ hội đường phố công cộng. Mọi người thường giả trang và đeo mặt nạ trong các buổi ăn mừng.
 +</​p><​p>​Carnival là hình thức lễ hội thường được tổ chức trong các xã hội Công giáo La Mã, ở một mức độ thấp hơn là Chính Thống giáo Đông phương. Những khu vực theo đạo Tin Lành thường không có các lễ hội carnival.
 +</​p><​p>​Tại Đức, mùa Carnival còn gọi là "mùa thứ 5" (<​i>​fünfte Jahreszeit</​i>​) thường bắt đầu từ 11 giờ 11 phút của ngày 11 tháng 11 và kéo dài đến thứ tư Lễ Tro,<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ với các bữa khiêu vũ, bữa tiệc hóa trang, mà cao điểm là 6 ngày cuối, từ thứ năm trước mùa chay một tuần, gọi là "<​i>​Ngày vợ già</​i>"​ (<​i>​Old Wives' Day</​i>​),​ khi các phụ nữ tràn vào các tòa thị sảnh và cắt cà vạt của nam giới tượng trưng cho sự thiến.<​sup id="​cite_ref-spieg_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Tại các quốc gia châu Âu, buổi diễn hành chính với nhiều xe hoa ngoài đường phố  là thứ hai cuối trước thứ tư Lễ Tro, gọi là "<​i>​Ngày thứ hai hoa hồng</​i>"​ (<​i>​Shrove Monday, Rose Monday</​i>​). Ngày thứ ba sau đó (<​i>​Mardi Gras</​i>​) cũng là ngày hội lớn cuối cùng và chấm dứt mùa lễ hội và bắt đầu bước vào mùa Chay. Các xe hoa tại Đức (lớn nhất là tại Köln, Dusseldorf, Mainz) với hình nộm thường có xu hướng châm biếm những sự kiện chính trị và xã hội trong năm.<​sup id="​cite_ref-spieg_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Tại Venice, Ý lại nổi tiếng với những người hóa trang đeo mặt nạ như thời Phục Hưng.
 +</​p><​p>​Carnival Brasil là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới, nhiều thành phố lớn khác trên thế giới cũng tổ chức các sự kiện lớn, kéo dài cả ngày. Theo Sách Kỷ lục Guinness thì Carnival ở Rio de Janeiro, Brazil là carnival lớn nhất và là lễ hội nổi tiếng nhất thế giới, lễ chính thường kéo dài 1 tuần với khoảng 2 triệu người tham gia mỗi ngày.<​sup id="​cite_ref-guin_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Ngày lễ chính:
 +</p>
 +<​dl><​dt>​2015</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​ul><​li>​Tại Rio de Janeiro: 13 đến 17 tháng 2</​li></​ul><​dl><​dt>​2016</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​ul><​li>​Ngày thứ hai hoa hồng (<​i>​Rosen Monday</​i>​ tại châu Âu) diễn hành trên đường phố: 8 tháng 2</​li>​
 +<​li>​Chủ nhật Carnival tại Brazil: 7 tháng 2</​li>​
 +<​li>​Tại Rio de Janeiro: 6 đến 10 tháng 2</​li></​ul><​dl><​dt>​2017</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​ul><​li>​Ngày thứ hai hoa hồng: 27 tháng 2</​li>​
 +<​li>​Chủ nhật Carnival tại Brazil: 26 tháng 2</​li>​
 +<​li>​Tại Rio de Janeiro: 24 tháng 2 đến 1 tháng 3</​li></​ul><​dl><​dt>​2018</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​ul><​li>​Ngày thứ hai hoa hồng: 12 tháng 2</​li>​
 +<​li>​Tại Rio de Janeiro: 9 đến 14 tháng 2</​li></​ul><​dl><​dt>​2019</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​ul><​li>​Ngày thứ hai hoa hồng: 4 tháng 3</​li>​
 +<​li>​Tại Rio de Janeiro: 1 đến 6 tháng 3</​li></​ul><​dl><​dt>​2020</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​ul><​li>​Ngày thứ hai hoa hồng: 24 tháng 2</​li>​
 +<​li>​Tại Rio de Janeiro: 21 đến 26 tháng 2</​li></​ul><​dl><​dt>​2021</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​ul><​li>​Ngày thứ hai hoa hồng: 15 tháng 2</​li>​
 +<​li>​Tại Rio de Janeiro: 12 đến 17 tháng 2</​li></​ul>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Carnival</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181021001141
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.232 seconds
 +Real time usage: 0.282 seconds
 +Preprocessor visited node count: 269/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6287/​2097152 bytes
 +Template argument size: 347/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1874/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.115/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 208.846 ​     1 -total
 + ​75.15% ​ 156.956 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-de
 +  7.66%   ​15.999 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  6.93%   ​14.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.65%   ​13.890 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +  4.87%   ​10.175 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  3.88%    8.096      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.61%    7.547      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.53%    7.370      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784002-0!canonical and timestamp 20181021001141 and revision id 41103877
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06154-carnival-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)