User Tools

Site Tools


06208-dictenidia-bimaculata-la-gi

Dictenidia bimaculata
Dictenidia.bimaculata.male.jpg

Dictenidia bimaculata male

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Tipulidae
Chi (genus) Dictenidia
Loài (species) D. bimaculata
Danh pháp hai phần
Dictenidia bimaculata
(Linnaeus, 1761)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Tipula bimaculata Linnaeus, 1758[1]
  • Tipula maculata

Dictenidia bimaculata là một loài ruồi hạc phân bố ở miền Cổ bắc.

Mục lục

  • 1 Hình ảnh
  • 2 Chú thích
  • 3 Tham khảo
  • 4 Tham khảo
  • Catalogue of the crane flies of the world
  • Phương tiện liên quan tới Dictenidia bimaculata tại Wikimedia Commons
  1. ^ Chandler, Peter J. (1998). Checklists of Insects of the British Isles (New Series) Part 1: Diptera. Handbooks for the Identification of British Insects. New Series 12 (1) (London: Royal Entomological Society of London). tr. page 1–234. ISBN 0-901546-82-8. 

Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “COL” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.

06208-dictenidia-bimaculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)