User Tools

Site Tools


06268-sam-m-la-gi

Sam Mỹ (Danh pháp khoa học: Limulus polyphemus), là một loài sam biển thuộc họ Limulidae. Khác với tên tiếng Anh của nó (Atlantic horseshoe crab - Cua móng ngựa Atlantic), nó liên quan chặt chẽ hơn đến nhện, bọ ve và bọ cạp hơn cua.[3]

Sam Mỹ thường được tìm thấy ở vịnh Mexico và dọc theo bờ Đại Tây Dương của Bắc Mỹ. Một nơi chúng thường di cư tới là vịnh Delaware, dù một số cá thể thỉnh thoảng có thể tìm thấy ở châu Âu.[4]

Sam Mỹ hiện không phải là một loài bị đe dọa nhưng sự săn bắt và phá hủy môi trường sống đã làm giảm số lượng loài này ở vài khu vực và gây ra quan ngại cho tương lai của chúng. Loài rùa Đại Tây Dương ăn loài sam này cũng chịu ảnh hưởng do sự suy giảm của Sam Mỹ.[5]

06268-sam-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)