User Tools

Site Tools


06284-s-th-ng-ng-c-v-ng-la-gi

Sẻ thông ngực vàng, tên khoa học Carduelis spinoides, là một loài chim thuộc họ Fringillidae. Chúng được tìm thấy ở Afghanistan, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanma, Nepal, Pakistan, Thái Lan, và Việt Nam. Môi trường sống tự nhiên của chúng là các vùng cây bụi ở và rừng ôn hòa.

 • C. s. spinoides Vigors, 1831
 • C. s. heinrichi Stresemann, 1940
Trứng chim Sẻ thông ngực vàng
 • Zuccon, D. et al. 2012: The phylogenetic relationships and generic limits of finches (Fringillidae). Molecular phylogenetics and evolution, 62(2): 581–596. doi:.1016/j.ympev.2011.10.002
 • Ottaviani, M. (2011a). Monographie des Fringilles (carduélinés) – Histoire Naturelle et photographies, volume 2. Éditions Prin, Ingré, France, 286 p.
 • Nguembock, B.; Fjeldså, J.; Couloux, A.; Pasquet, E. 2009: Molecular phylogeny of Carduelinae (Aves, Passeriformes, Fringillidae) proves polyphyletic origin of the genera Serinus and Carduelis and suggests redefined generic limits. Molecular phylogenetics and evolution, 51(2): 169-181. doi: 10.1016/j.ympev.2008.10.022
 • Roberts, T. J. (1992). The birds of Pakistan. (vol. 2) Karachi: Oxford University Press.
 • Whistler, H. (1940). Unusual plumage sequence in a passerine bird. Ibis 4: 151-153.
 • Horst Bielfeld: Zeisige, Girlitze, Gimpel und Kernbeißer, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2003, ISBN 3-8001-3675-9
 • BirdLife International 2004. Carduelis spinoides. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on ngày 10 tháng 7 năm 2007.
 • Sẻ thông ngực vàng tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
 • Tham khảo Animal Diversity Web : Carduelis spinoides (tiếng Anh)
 • Carduelis spinoides tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
06284-s-th-ng-ng-c-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)