User Tools

Site Tools


06331-hirtodrosophila-confusa-la-gi

Hirtodrosophila confusa là một loài ruồi trái cây khá phổ biến ở châu Âu thuộc họ Drosophilidae.[1] Đây là loài ruồi khá lớn, dài khoảng 3,5 mm, thân màu vàng với các mác tam giác màu nâu trên bụng, cánh màu vàng.[1][2]

Chúng phân bố rộng rãi ở phần lớn miền Cổ bắc dù hiếm ở phía bắc,[2] không có ở Đại Anh.[3]

  1. ^ a ă Shorrocks, B. (1972). Invertebrate types: Drosophila. London: Ginn & Co. tr. 144 pp. ISBN 0080259413. 
  2. ^ a ă Bächli, Gerhard; Vilela; Carlos R., Escher; Stefan Andersson, Saura; Anssi (2004). The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark (Hardback). Fauna Entomologica Scandinavica 39. Leiden: Brill. tr. 245 . ISBN 90 04 14074 3. 
  3. ^ Chandler, Peter J. (1998). “Checklists of Insects of the British Isles (New Series) Part 1: Diptera”. Handbooks for the Identification of British Insects. New Series (London: Royal Entomological Society of London) 12 (1): 1–234. 
06331-hirtodrosophila-confusa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)