User Tools

Site Tools


06347-chlorophonia-flavirostris-la-gi

Chlorophonia flavirostris là một loài chim thuộc họ Fringillidae. Chúng được tìm thấy ở Colombia, Ecuador, và Panama. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng đất thấp ẩm ướt và rừng montane nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

06347-chlorophonia-flavirostris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)