User Tools

Site Tools


06365-s-m-t-v-ng-la-gi

Sẻ mặt vàng[2] (danh pháp hai phần: Spinus yarrellii) là một loài chim thuộc họ Fringillidae.

Chúng được tìm thấy ở Brasil và Venezuela. Môi trường sống tự nhiên của chúng là các vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, các vùng cây bụi, đất trồng và đô thị nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

  • BirdLife International 2004. Carduelis yarrellii. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on ngày 10 tháng 7 năm 2007.
  • Arnaiz-Villena A, Alvarez-Tejado M, Ruiz-del-Valle V, Garcia-de-la-Torre C, Varela P, Recio MJ, Ferre S, Martinez-Laso J. (1999): Rapid radiation of canaries (Genus Serinus). Mol Biol Eol 16(1):2-10
  • Arnaiz-Villena A, Alvarez-Tejado M, Ruiz-del-Valle V, Garcia-de-la-Torre C, Varela P, Recio MJ, Ferre S, Martinez-Laso J. (1998): Phylogeny and rapid northern and southern hemisphere speciation of goldfinches during the Miocene and Pliocene epochs. Cell.Mol.Life.Sci. 54(9):1031-41 (1998)
  • Clement, Peter; Harris, Alan & Davis, John (1993): Finches and Sparrows: an identification guide. Christopher Helm, London. ISBN 0-7136-8017-2
06365-s-m-t-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)