User Tools

Site Tools


06374-trithemis-annulata-la-gi

Trithemis annulata là một loài chuồn chuồn ngô thuộc họ Libellulidae.

Loài này có ở Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Cộng hòa Dân chủ Congo, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Ethiopia, Pháp, Gambia, Ghana, Hy Lạp, Guinea, Israel, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Maroc, Mozambique, Namibia, Nigeria, Réunion, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Nam Phi, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe, và có thể cả Burundi. Nó cũng được ghi nhận ở quần đảo Malta vào năm 2005 và thấy sinh sản vào năm 2007.

Trithemis annulata có ba phân loài khác nhau:

Dragonfly001.jpg

  • Sciberras A,Sciberras J &Magro D.(2007) A Celebration of Dragonflies. The Malta Independent. tháng 11 năm 19 pgs.8-9.
06374-trithemis-annulata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)