User Tools

Site Tools


06375-chu-n-chu-n-kim-la-gi

Chuồn chuồn kim là tên gọi chung để chỉ các loài côn trùng thuộc phân bộ Cánh đều (Zygoptera), bộ chuồn chuồn (Odonata). Các loài chuồn chuồn kim tương tự như các loài chuồn chuồn ngô (Anisoptera), điểm khác nhau là khi ở tư thế đậu thì cánh của chuồn chuồn kim nằm dọc theo thân mình, khác với tư thế cánh vuông góc với thân của các loài kia. Một điểm khác nữa là đôi cánh sau cơ bản giống đôi cánh trước, trong khi ở chuồn chuồn ngô, đôi cánh sau mở rộng ở phần gốc so với cánh trước. Chuồn chuồn kim có cơ thể nhỏ hơn, yếu hơn chuồn chuồn ngô. Cặp mắt chuồn chuồn kim cách xa nhau.

Chuồn chuồn kim, cũng như các loài chuồn chuồn khác, là các loài biến thái không hoàn toàn. Thiếu trùng chuồn chuồn kim sống trong môi trường nước, mang của thiếu trùng chuồn chuồn kim nằm lộ bên ngoài, hình dáng như 3 chiếc vây ở cuối bụng.

Phân loại dưới đây lấy theo tolweb.org và Günter Bechly, 2007

 • Siêu họ Hemiphlebioidea
 • Siêu họ Coenagrionoidea
 • Siêu họ Lestoidea
 • Siêu họ Calopterygoidea
 • Caloptera Belyshev & Haritonov, 1983
  • † Sieblosiidae Handlirsch, 1907
  • Eucaloptera Bechly, 1996
   • Amphipterygida Bechly, 1996
   • Calopterygomorpha Bechly, 1996
    • Chlorocyphoidea Cowley, 1937
    • Calopterygiformia Bechly, 1996
     • Euphaeida Bechly, 1996
     • Calopterygida Bechly, 1996
      • Heliocharitidae Tillyard & Fraser, 1939 = Dicteriadidae sensu Dunkle, 1991
      • Calopterygoidea Selys, 1850
 • Euzygoptera Bechly, 1996
  • Lestomorpha Bechly, 1996
   • Hemiphlebiidae Tillyard, 1926
   • Lestiformia Bechly, 1996
    • † Cretacoenagrionidae Bechly, 1996
    • Eulestiformia Bechly, 1996
     • Chorismagrionidae Tillyard & Fraser, 1938 (thường coi là một phần của họ Synlestidae)
     • Lestida Bechly, 1996
      • Perilestidae Tillyard & Fraser, 1938
      • Lestodea Bechly, 1996
       • Synlestidae Tillyard, 1917
       • Lestinoidea Calvert, 1901
        • Megalestidae Tillyard & Fraser, 1938
        • Lestidae Calvert, 1901
  • Coenagrionomorpha Bechly, 1996
   • Hypolestidae Tillyard & Fraser, 1938
    • Heteragrioninae Racenis, 1959
    • Philogeniinae Racenis, 1959
    • Hypolestinae Tillyard & Fraser, 1938
     • Philosinini Kennedy, 1925
     • Hypolestini Tillyard & Fraser, 1938
     • Lestoideini Munz, 1919 = Lestoideidae
   • Megapodagrionidae Calvert, 1913
   • Coenagrioniformia Bechly, 1996
    • Platystictidae Laidlaw, 1924
    • Coenagrionida Bechly, 1996
     • Pseudostigmatoidea Kirby, 1890
     • Coenagrionodea Bechly, 1996
 • Steleopteridae Handlirsch, 1906
 • Eosagrionidae Handlirsch, 1920
06375-chu-n-chu-n-kim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)