User Tools

Site Tools


06395-aloeides-dentatis-la-gi

Aloeides dentatis (tên tiếng Anh: Roodepoort Copper) là một loài bướm thuộc họ Lycaenidae. Loài này có ở Lesotho và Nam Phi.

Sải cánh khoảng 22–26 mm đối với con đực và 24–28 mm đối với con cái. Cá thể trưởng thành mọc cánh từ tháng 8 tới tháng 11 và từ tháng 2 tới tháng 3. Mỗi năm loài này có hai thế hệ [1]. Ấn trùng của phân loài ăn Hermannia depressaLotononis eriantha. Ấu trùng của ssp. maseruna ăn Hermannia jacobeifolia. Ấn trùng được các con kiến Lepisiota capensis săn.

  • Aloeides dentatis dentatis (Gauteng)
  • Aloeides dentatis maseruna (Riley, 1938) (Orange Free State và North West Province)
  1. ^ Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town: Struik Publishers, 2005.
06395-aloeides-dentatis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)