User Tools

Site Tools


06425-aloeides-kaplani-la-gi

Aloeides kaplani (tên tiếng Anh: Kaplan's Copper) là một loài bướm thuộc họ Lycaenidae. Đây là loài đặc hữu của Nam Phi, ở đó nó is known from the West Cape.

Sải cánh khoảng 28–32 mm đối với con đực và 30–40 mm đối với con cái. Cá thể trưởng thành mọc cánh từ tháng 9 tới tháng 12, đỉnh điểm vào tháng 10. Mỗi năm loài này có một thế hệ[1].

  1. ^ Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town: Struik Publishers, 2005.
06425-aloeides-kaplani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)