User Tools

Site Tools


06439-s-h-ng-nepal-la-gi

Sẻ hồng Nepal (Carpodacus nipalensis) là một loài chim thuộc họ Fringillidae. Chúng được tìm thấy ở Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Myanma, Nepal, Pakistan, Thái Lan, và Việt Nam. Môi trường sống tự nhiên của chúng là các vùng cây bụi ở khu vực cao nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

  • BirdLife International 2004. Carpodacus nipalensis. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on ngày 10 tháng 7 năm 2007.
  • Arnaiz-Villena, A., Moscoso, J., Ruiz-del-Valle, V., Gonzalez, J., Reguera, R., Ferri, A., Wink, M., Serrano-Vela, J. I. 2008. Mitochondrial DNA Phylogenetic Definition of a Group of ‘Arid-Zone’ Carduelini Finches. The Open Ornithology Journal, Volume 1: pp. 1–7. (Free download available at http://www.bentham.org/open/tooenij/openaccess2.htm) doi: 10.2174/1874453200801010001
  • Phương tiện liên quan tới Carpodacus nipalensis tại Wikimedia Commons
06439-s-h-ng-nepal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)