User Tools

Site Tools


06484-aloeides-nubilus-la-gi

Aloeides nubilus (tên tiếng Anh: Cloud Copper) là một loài bướm thuộc họ Lycaenidae. Đây là loài đặc hữu của Nam Phi, nơi nó có ở đỉnh núi đá thấp ở Mpumalanga Drakensberg.

Sải cánh khoảng 21–24 mm đối với con đực và 22–26 mm đối với con cái. Cá thể trưởng thành mọc cánh từ tháng 9 tới tháng 11. Mỗi năm loài này có một thế hệ[1].

  1. ^ Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town: Struik Publishers, 2005.
06484-aloeides-nubilus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)