User Tools

Site Tools


06511-bacchides-la-gi

Bacchides (tiếng Hy Lạp: Βακχίδης) là một vị tướng lĩnh Hy Lạp hóa, người bạn của vua Hy Lạp-Syria Demetrios, và " vua của vùng đất ở bên kia dòng sông"-Euphrates. Demetrius phái ông đến Judea vào năm 161 TCN với một đội quân lớn để khôi phục cho tên phản bội Alcimos với cùng với chức giáo sĩ tối cao(I Macc vii.. 8, 9). Những người Assidea thân thiện cả tin mong chờ tình hữu nghị từ ông, nhưng, trái với lời thề và giao ước, ông ta tàn nhẫn giết chết sáu mươi người của họ (ib. vii 16.). Rời Jerusalem, ông đã tiến hành tàn sát nhà Bezeth (Bethzecha), và sau khi bàn giao vùng đất cho Alcimus, ông ta trở về chỗ nhà vua (ib. vii 19, 20.).

Demetrios đã phái Bacchides trở lại Judea. Một quân đội Hy Lạp, dưới quyền tướng Nicanor, đã bị đánh bại bởi Judas Maccabeus (ib. vii. 26-50) trong trận Adasa. Nicanor đã bị giết gần Adasa [1].. Bacchides được phái đi với Alcimus và một đội quân gồm hai mươi ngàn bộ binh và hai nghìn kỵ binh. Bacchides gặp Judas tại Trận Elasa (Laisa). Judas đã bị giết và quân đội của ông bị đánh bại.

Bacchides bây giờ đã thiết lập phe thân Hy Lạp hóa là những người cai trị ở xứ Giu-đê, và những người yêu nước(ib. ix 25-27.), dưới sự chỉ huy của Jonathan, em trai của Judas, bỏ trốn qua sông Jordan. Bacchides truy đuổi họ vào ngày Sabbath, và một lần nữa bị đánh bại, mất một ngàn người lính (ib. ix. 43-49). Ông trở về Jerusalem, và để chinh phục người Do Thái, tăng cường không chỉ ở Acra, mà còn ở Jericho, Emmaus, Beth-horon, Beth-el, Thamnata (Timnatha), Pharathon, Tephon, Beth zur-, và Gazara (IB. ix 50-52).. Ngay sau đó, Alcimus chết, và Bacchides, đã thực hiện một cuộc tấn công không hiệu quả chống lại Jonathan, sau đó quay lại chỗ nhà vua. Do sự xúi giục của phe thân Hy Lạp, ông tiếp tục lần thứ ba chống lại người Do Thái. Chỉ sau khi ông đã bị đánh bại nhiều lần bởi Simon, em trai của Judas và Jonathan, ông ký kết một hiệp ước hòa bình với Jonathan, và từ bỏ vùng đất riêng của ông ta(ib. ix 58-73;. Josephus, Ant xii 10.., § 13; xiii 1)..

  1. ^ Breslich, A. L. (1915). “Bacchides”. Trong Orr, James, M.A., D.D. International Standard Bible Encyclopedia. Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2005. 
06511-bacchides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)