User Tools

Site Tools


06513-aloeides-rossouwi-la-gi

Aloeides rossouwi (tên tiếng Anh: Rossouw's Copper) là một loài bướm thuộc họ Lycaenidae. Đây là loài đặc hữu của Nam Phi, nơi nó có ở Mpumalanga miền nam Stoffberg.

Sải cánh khoảng 22–26 mm đối với con đực và 24–28 mm đối với con cái. Cá thể trưởng thành mọc cánh từ tháng 9 tới tháng 11 và từ tháng 2 tới tháng 3. Mỗi năm loài này có hai thế hệ [1].

  1. ^ Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town: Struik Publishers, 2005.
06513-aloeides-rossouwi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)