User Tools

Site Tools


06542-chrysoritis-oreas-la-gi

Chrysoritis oreas (tên tiếng Anh: Drakensburg Copper hoặc Drakensburg Daisy Copper) là một loài bướm thuộc họ Lycaenidae. Đây là loài đặc hữu của Nam Phi, nơi nó có ở vùng đồng cỏ miền đồi núi ở miền đông chân đồi KwaZulu-Natal Drakensberg.

Sải cánh khoảng 21–23 mm đối với con đực và 22–24 mm đối với con cái. Cá thể trưởng thành mọc cánh từ cuối tháng 9 tới giữa tháng 11. Mỗi năm loài này có một thế hệ.[1]

Ấu trùng ăn các loài Thesium.

  1. ^ Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town: Struik Publishers, 2005.
06542-chrysoritis-oreas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)