User Tools

Site Tools


06551-marcel-maurice-carpentier-la-gi

Marcel Carpentier
Tiểu sử
Sinh 2 tháng 3 năm 1895
Marseille, Pháp
Mất 14 tháng 9 năm 1977 (82 tuổi)
Mettray, Pháp
Binh nghiệp
Phục vụ Flag of France.svg Nước Pháp
Thuộc Quân đội Pháp
Năm tại ngũ 1914–1956
Cấp bậc Tổng tư lệnh quân đội
Chỉ huy Thứ 2 Thuộc địa Maroc
Quân đội viễn chinh Pháp vùng Viễn Đông
Tham chiến Chiến tranh thế giới lần thứ nhất
Chiến tranh thế giới lần thứ II
Chiến tranh Đông Dương
Khen thưởng Bắc đẩu bội tinh

Marcel Maurice Carpentier hay Marcel Carpentier (02-03-1895 tại Preuilly-sur-Claise - 14-09-1977 tại Mettray), là một tướng Pháp, phục vụ tại các cuộc chiến trong Chiến tranh thế giới thứ I, Chiến tranh thế giới thứ II, và Chiến tranh Đông Dương. Ông được xem là một chuyên gia về Bắc Phi, ngày 3/9/1949 được điều sang Đông Dương thay tướng Blaizot. Làm tổng tư lệnh Quân viên chinh Pháp tại Đông Dương, thời gian từ năm (1949-1950). Sau Chiến tranh biên giới năm 1950, ông bị thay thế bởi tướng Lattre de Tassigny.

Carpentier trở lại châu Âu và đã được phân vào Nato trong (1951-1953).

  • Le rendez-vous manqué Charton-Le Page
Cờ Pháp Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp trong Chiến tranh Đông DươngArmoiries république française.svg

Philippe Leclerc de Hauteclocque (1945-1946) | Jean Étienne Valluy (1946-1948) | Roger Blaizot (1948-1949) | Marcel Maurice Carpentier (1949-1950) | Jean de Lattre de Tassigny (1950-1951) | Raoul Salan (1952-1953) | Henri Navarre (1953-1954)

06551-marcel-maurice-carpentier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)