User Tools

Site Tools


06554-publius-valerius-laevinus-la-gi

Publius Valerius Laevinus là viên chỉ huy quân La Mã trong cuộc chiến tranh Pyrros. Ông thống lĩnh một đội quân tinh nhuệ trong trận đánh tại Heraclea[1] vào năm 280 trước Công Nguyên, và bị vua xứ Ipiros là Pyrros đánh bại. Trong tiểu sử Pyrros, nhà tiểu sử Plutarchus có ghi nhận: Caius Fabricius nhận xét về trận đánh này rằng không phải quân Ipiros đã đánh tan nát được quân La Mã, mà chỉ mỗi Pyrros đánh thắng được Laevinus.

Laevinus làm quan Tổng tài của Cộng hòa La Mã, cùng với Tiberius Coruncanius, vào năm 280 trước Công Nguyên. Sau khi bại trận tại Heraclea, ông không bị phế truất và người La Mã vẫn kiên cường tiếp tục cuộc chiến tranh.[2]

  1. ^ Plutarch, Judith Mossman, Lives of the noble Grecians and Romans, trang 206
  2. ^ Plutarch, Judith Mossman, Lives of the noble Grecians and Romans, trang 209

Bản mẫu:Euro-mil-bio-stub

06554-publius-valerius-laevinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)