User Tools

Site Tools


06569-the-negation-la-gi

The Negation là album phòng thu thứ ba của ban nhạc death metal đến từ Ba Lan, Decapitated. Album được phát hành ngày 9 tháng 3 năm 2004, thông qua hãng ghi âm Earache Records.[1]

Toàn bộ phần lời và nhạc sáng tác bởi Decapitated, ngoại lệ đã được ghi chú. 

1. "The Fury"   4:26
2. "Three-Dimensional Defect"   3:57
3. "Lying and Weak"   3:25
4. "Sensual Sickness"   4:05
5. "The Calling" (Instrumental) 1:17
6. "The Negation"   5:04
7. "Long-Desired Dementia"   3:21
8. "The Empty Throne"   4:41
9. "Lunatic of God's Creation" (Bonus track, Deicide cover) 2:34

Tổng thời lượng:

32:50
06569-the-negation-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)