User Tools

Site Tools


06665-c-t-kh-la-gi

Cốt khí[1][2] hay còn gọi đoản kiếm trắng[1] (danh pháp khoa học: Tephrosia candida) là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được (Roxb.) DC. miêu tả khoa học đầu tiên.[3]

  1. ^ a ă Phạm Hoàng Hộ; Cây cỏ Việt Nam - tập 1; Nhà xuất bản Trẻ - 1999; Trang 891.
  2. ^ Nguyễn Tiến Bân, Nguyễn Quốc Bình, Vũ Văn Cẩn, Lê Mộng Chân, Nguyễn Ngọc Chính, Vũ Văn Dũng, Nguyễn Văn Dư, Trần Đình Đại, Nguyễn Kim Đào, Nguyễn Thị Đỏ, Nguyễn Hữu Hiến, Nguyễn Đình Hưng, Dương Đức Huyến, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Khắc Khôi, Trần Kim Liên, Vũ Xuân Phương, Hoàng Thị Sản, Nguyễn Văn Tập, Nguyễn Nghĩa Thìn; Tên cây rừng Việt Nam; Nhà xuất bản Nông nghiệp - 2000; Trang 48.
  3. ^ The Plant List (2010). “Tephrosia candida. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2013. 
06665-c-t-kh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)