User Tools

Site Tools


06686-b-m-xanh-l-n-hi-m-la-gi

Bướm xanh lớn hiếm, tên khoa học Phengaris teleius, là một loài bướm thuộc họ Bướm xanh. Chúng sinh sống ở Áo, Bỉ, Croatia, Cộng hòa Séc, Pháp, Gruzia, Đức, Hungary, Ý, Nhật Bản, Kazakhstan, Mông Cổ, Ba Lan, Nga, Serbia và Montenegro, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Ukraina.

Sâu của loài bướm này sinh sống và ăn lá của loài cây Sanguisorba officinalis, sau đó "di cư" tới tổ kiến để ăn thịt kiến con. Các loài kiến Myrmica rubraMyrmica scabrinodis là những nạn nhân thường xuyên của Phengaris teleius [1].

  1. ^ Tartally, A. and Varga, Z. Host ant use of Maculinea teleius in the Carpathian Basin (Lepidoptera: Lycaenidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 54 (3), pp. 257–268, 2008

Dữ liệu liên quan tới Maculinea teleius tại Wikispecies Phương tiện liên quan tới Maculinea teleius tại Wikimedia Commons

06686-b-m-xanh-l-n-hi-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)