User Tools

Site Tools


06766-poecilmitis-aureus-la-gi

Poecilmitis aureus (tên tiếng Anh: Heidelberg Copper hoặc Golden Opal) là một loài bướm thuộc họ Lycaenidae. Đây là loài đặc hữu của Nam Phi, nơi nó có ở vùng đồng cỏ miền núi ở Gauteng và Mpumalanga.

Sải cánh khoảng 24–28 mm đối với con đực và 28–32 mm đối với con cái. Cá thể trưởng thành mọc cánh quanh năm đỉnh điểm vào tháng 12 và tháng 3.[1]

Ấu trùng ăn các loài Clutia pulchella.

  1. ^ Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town: Struik Publishers, 2005.
06766-poecilmitis-aureus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)