User Tools

Site Tools


06792-cosmopterix-lespedezae-la-gi

Cosmopterix lespedezae
Cosmopterix lespedezae.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Cosmopterigidae
Chi (genus) Cosmopterix
Loài (species) C. lespedezae
Danh pháp hai phần
Cosmopterix lespedezae
Walsingham, 1882

Cosmopterix lespedezae là một loài bướm đêm thuộc họ Cosmopterigidae. Nó được biết đến ở Hoa Kỳ (South Carolina, Kentucky, Ohio, Arkansas, Texas và Mississippi).

CC BY-SA 3.0 Tính đến sửa đổi này, bài viết này sử dụng nội dung từ "The genera Cosmopterix Hübner và Pebobs Hodges in the New World with special attention to the Neotropical fauna (Lepidoptera: Cosmopterigidae)", và đã cấp phép nội dung theo cách cho phép tái sử dụng dưới Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi, nhưng không dưới GFDL. Toàn bộ điều khoản có liên quan phải được tuân thủ.

06792-cosmopterix-lespedezae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)