User Tools

Site Tools


06798-muscocyclops-la-gi

Muscocyclops
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Phân ngành (subphylum) Crustacea
Lớp (class) Maxillopoda
Phân lớp (subclass) Copepoda
Bộ (ordo) Cyclopoida
Họ (familia) Cyclopidae
Chi (genus) Muscocyclops
Kiefer, 1937

Muscocyclops là một chi giáp xác nước ngọt trong họ Cyclopidae, gồm có 3 loài[1] được tìm thấy ở Nam Mỹ.[2]

  • Muscocyclops bidentatus Reid, 1987
  • Muscocyclops therasiae Reid, 1987

Hai loài này là loài đặc hữu của Brasil, và được xếp vào nhóm conservation dependent trong Sách Đỏ.[3][4]

  • Muscocyclops operculatus (Chappuis, 1917).[1]
  1. ^ a ă T. Chad Walter (2010). T. C. Walter & G. Boxshall, biên tập. “Muscocyclops Kiefer, 1937”. World Copepoda database. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2010. 
  2. ^ W. M. Silva (2008). “Diversity and distribution of the free-living freshwater Cyclopoida (Copepoda: Crustacea) in the Neotropics” (PDF). Brazilian Journal of Biology 68 (4): 1099–1106. PMID 19197479. doi:10.1590/S1519-69842008000500016. 
  3. ^ J. W. Reid (1996). “Muscocyclops bidenatus [sic]. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2.3. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2010. 
  4. ^ J. W. Reid (1996). “Muscocyclops theresiae”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2.3. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2010. 
  • Dữ liệu liên quan tới Muscocyclops tại Wikispecies
06798-muscocyclops-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)