User Tools

Site Tools


06810-muscocyclops-therasiae-la-gi

Muscocyclops therasiae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Phân ngành (subphylum) Crustacea
Lớp (class) Maxillopoda
Phân lớp (subclass) Copepoda
Bộ (ordo) Cyclopoida
Họ (familia) Cyclopidae
Chi (genus) Muscocyclops
Loài (species) M. therasiae
Danh pháp hai phần
Muscocyclops therasiae
Reid, 1987

Muscocyclops therasiae là một loài động vật giáp xác trong họ Cyclopidae. Chúng là loài đặc hữu của Brasil.

  • Dữ liệu liên quan tới Muscocyclops therasiae tại Wikispecies
  • (tiếng Anh) Reid, J.W. 1996. Muscocyclops therasiae. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.
06810-muscocyclops-therasiae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)