User Tools

Site Tools


06844-ph-c-h-ng-long-i-n-la-gi

Phước Hưng
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Long Điền

Phước Hưng là một xã của huyện Long Điền. Xã Phước Hưng được thành lập trên cơ sở tách một phần xã Phước Tỉnh và Thị trấn Long Hải để thành lập nên xã.

Mục lục

  • 1 Địa Lý
  • 2 Lịch sử
  • 3 Văn Hoá-Xã hội
  • 4 Kinh tế
  • 5 Chú thích
  • 6 Tham khảo

Vị trí địa lý

  • Đông Bắc giáp: Xã Tam Phước. Tây Bắc giáp xã An Ngãi
  • Đông: xã Long Mỹ huyện Đất Đỏ. Đông Nam: thị trấn Long Hải
  • Tây: Phường 12, Thành phố Vũng Tàu. Tây Nam giáp xã Phước Tỉnh
  • Nam: giáp Biển Đông
06844-ph-c-h-ng-long-i-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)