User Tools

Site Tools


06899-torre-santa-susanna-la-gi

Torre Santa Susanna là một đô thị (commune) thuộc tỉnh Brindisi trong vùng Puglia của Ý. Torre Santa Susanna có diện tích km2, dân số là người (thời điểm ngày).

06899-torre-santa-susanna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)