User Tools

Site Tools


06920-tabanoidea-la-gi

Tabanoidea
Chrysopilus Snipe fly.jpg
Chrysopilus sp
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Tabanomorpha
Liên họ (superfamilia) Tabanoidea
Các họ

Siêu họ Tabanoidea là các loài côn trùng thuộc bộ Diptera. Các họ gồm Rhagionidae và Tabanidae, thường gọi là ruồi ngựa tiếng Anh thường gọi là horse flies.

 • Họ Athericidae
 • Chi Atherix Meigen, 1803
 • Chi Atrichops Verrall, 1909
 • Chi Ibisia Róndani, 1856
 • Họ Rhagionidae
 • Chi Chrysopilus Macquart, 1826
 • Chi Rhagio Fabricius, 1775
 • Chi Symphoromyia Frauenfeld, 1867
 • Họ Spaniidae
 • Chi Ptiolina Staeger ở Zetterstedt, 1842
 • Chi Spania Meigen, 1830
 • Họ Tabanidae
 • Phân họ Chrysopsinae
 • Tông Chrysopsini
 • Chi Chrysops Meigen, 1803
 • Phân họ Pangoniinae
 • Tông Pangoniini
 • CChi Apatolestes
 • Chi Asaphomyia
 • Chi Brennania Radford, 1954
 • Chi Esenbeckia
 • Chi Pegasomyia
 • Chi Stonemyia
 • Tribe Scionini
 • Chi Goniops
 • Phân họ Tabaninae
 • Tông Haematopotini
 • Chi Haematopota Meigen, 1803
 • Tông Tabanini
 • Chi Atylotus Osten Sacken, 1876
 • Chi Hybomitra Enderlein, 1922
 • Chi Tabanus Linnaeus 1758
06920-tabanoidea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)