User Tools

Site Tools


06930-hms-black-prince-la-gi

Năm tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng được đặt cái tên HMS Black Prince nhằm tôn vinh Hoàng tử Edward (1330-1376), người con trai cả của Vua Edward III của Anh:

  • Chiếc Black Prince đầu tiên là một tàu chiến 10 khẩu pháo được phe Bảo hoàng mua vào tháng 3 năm 1650, và bị phe Nghị viện đốt cháy vào tháng 11 cùng năm
  • HMS Black Prince (1816) là một tàu chiến tuyến hạng ba 74 khẩu pháo hạ thủy năm 1816 và tháo dỡ năm 1855
  • HMS Black Prince (1861) là một tàu bọc sắt chạy buồm kết hợp hơi nước thuộc lớp Warrior hạ thủy năm 1861, đổi tên thành Emerald năm 1903 rồi thành Impregnable III năm 1910; bị tháo dỡ năm 1923
  • HMS Black Prince (1904) là một tàu tuần dương lớp Duke of Edinburgh hạ thủy năm 1904 và bị đánh chìm với tổn thất nhân mạng toàn bộ thủy thủ đoàn trong trận Jutland năm 1916
  • HMS Black Prince (81) là một tàu tuần dương hạng nhẹ lớp Dido hạ thủy năm 1942 đã hoạt động trong Thế Chiến II trước khi chuyển cho Hải quân Hoàng gia New Zealand năm 1946, ngừng hoạt động năm 1962 và bị tháo dỡ
06930-hms-black-prince-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)