User Tools

Site Tools


06932-richardiidae-la-gi

Richardiidae là một họ Diptera trong siêu họ Tephritoidea. Họ này có 30 chi và 175 loài. Ấu trùng vài loài ăn cây hay saprophages ở cây đang bị thối rữa. Một loài - Ruồi trái bưởi Melanoloma viatrix là loài gây hại bưởi chùm.[1] Phần lớn con trưởng thành có các đặt điểm chung như màu thân và chân xanh lá cây hoặc xanh da trời và một ovipositor tephritoid điển hình.[2]

 • Acompha Hendel, 1911
 • Antineuromyia Hendel, 1914
 • Automola Loew, 1873
 • Batrachophthalmum Hendel, 1911
 • Beebeomyia Curran, 1934
 • Cladiscophleps Enderlein, 1912
 • Coilometopia Macquart, 1847
 • Coniceps Loew, 1873
 • Epiplatea Loew, 1868
 • Euolena Loew, 1873
 • Hemixantha Loew, 1873
 • Johnrichardia Perez-Gelabert & Thompson, 2006[1]
 • Macrostenomyia Hendel, 1907
 • Maerorichardia Hennig, 1937
 • Megalothoraca Hendel, 1911
 • Melanoloma Loew, 1873
 • Neoidiotypa Osten Sacken, 1878
 • Ocaenicia Enderlein, 1927
 • Odontomera Macquart, 1843
 • Odontomerella Hendel, 1912
 • Oedematella Hendel, 1911
 • Omomyia Coquillett, 1907
 • Ozaenina Enderlein, 1912
 • Pachysomites Cockerell, 1916
 • Paneryma Wulp, 1899
 • Poecilomyia Hendel, 1911
 • Richardia Robineau-Desvoidy, 1830
 • Richardiodes Hendel, 1912
 • Sepsisoma Johnson, 1900
 • Setellia Robineau-Desvoidy, 1830
 • Setellida Hendel, 1911
 • Spheneuolena Hendel, 1911
 • Stenomyites Cockerell, 1915
 • Urortalis Cockerell, 1917
 • Steyskal, G. C. 1987. 67. Richardiidae. Manual of Nearctic Diptera 2:833-837.
06932-richardiidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)