User Tools

Site Tools


06952-qu-c-l-8-l-o-la-gi

Route 8, LAO.png
Quốc lộ 8 Lào, đoạn từ cửa khẩu Namphao đi Laksao.
Cửa khẩu Namphao, điểm cuối của Quốc lộ 8 Lào.

Quốc lộ 8 là một tuyến giao thông đường bộ quốc gia của Lào. Tuyến đường này dài 132 km, nằm trọn trong tỉnh Borikhamxay. Điểm đầu là ngã ba giao cắt với quốc lộ 13 Nam cách Pakxane 17 km về phía Nam, cách sông Mê Kông 13 km. Điểm cuối là cửa khẩu quốc tế Namphao trên biên giới Lào-Việt.

Quốc lộ 8 gồm 2 làn đường ngược chiều nhau. Mặt đường đá dăm láng nhựa. Từ đường 13 đến Laksao, đường đi qua địa hình đồi núi, nên có nhiều đoạn dốc và cua tay áo. Từ Laksao đến cửa khẩu Naphao tương đối phẳng và thẳng. Đường bị nhiều sông suối chia cắt. Hiện tại, phần lớn các cầu trên đường 8 là cầu cũ có từ thời Pháp thuộc.

Quốc lộ 8 là tuyến giao thông quan trọng đối với Borikhamxay. Hiện tại (2010), 60% thu ngân sách của tỉnh là từ các hoạt động liên quan đến quốc lộ 8, nhất là hoạt động thương mại trung chuyển giữa Thái Lan và Việt Nam.

Quốc lộ 8 của Lào được xây từ thời Pháp thuộc và nối với quốc lộ 8 của Việt Nam qua cặp cửa khẩu Namphao-Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Đây là tuyến đường ngắn nhất nối Đông Bắc Thái Lan và Lào với biển Đông.

06952-qu-c-l-8-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)