User Tools

Site Tools


07087-eurycrates-la-gi

Eurycrates hay Eurykrates (Tiếng Hy Lạp: Εὐρυκράτης) là một vị Quốc vương của thành bang Sparta thành Hy Lạp cổ đại, là một trong những vị vua của nhà Agis, ông kế tục vua cha Polydorus và được kế thừa bởi vua con Anaxander. Ông trị vì từ năm 665 cho đến năm 640 trước Công Nguyên.

  • Niên biểu Hy Lạp cổ đại
  • The Kings of Sparta
  • The Spartan experience: from the 8th century BC
  • The Spartan Royalty
Tiền nhiệm:
Polydorus
Vua dòng Agis của Sparta
665– 640 trước Công Nguyên
Kế nhiệm:
Anaxander


Bản mẫu:Ancient-Greece-bio-stub Bản mẫu:Euro-noble-stub

07087-eurycrates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)