User Tools

Site Tools


07105-thestor-petra-la-gi

The Rock Skolly (Thestor petra) là một loài bướm ngày thuộc họ Bướm xanh. Đây là loài đặc hữu của Nam Phi.

Sải cánh dài 22–28 mm đối với con đực và 26–34 mm đối với con cái. Con trưởng thành bay từ cuối tháng 11 đến tháng 1. Có một lức một năm[1].

  • Thestor petra petra (West Cape on the Gydoberg, Tierberg, Matroosberg và Skurweberg mountains around Ceres)
  • Thestor petra tempe Pennington, 1962 (West Cape in the Klein Karoo mountains near Seweweekspoort, Elandsberg và Rooiberg)
  1. ^ Woodhall, S. Field Guide to Butterflies of South Africa, Cape Town: Struik Publishers, 2005.
07105-thestor-petra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)