User Tools

Site Tools


07106-armatobalanus-nefrens-la-gi

Armatobalanus nefrens
Tình trạng bảo tồn
Status iucn2.3 blank vi.svg
Thiếu dữ liệu (IUCN 2.3)[1]
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Phân ngành (subphylum) Crustacea
Lớp (class) Maxillopoda
Phân thứ lớp (infraclass) Cirripedia
Bộ (ordo) Sessilia
Họ (familia) Archaeobalanidae
Chi (genus) Armatobalanus
Loài (species) A. nefrens
Danh pháp hai phần
Armatobalanus nefrens
(Zullo, 1963) [2]
Danh pháp đồng nghĩa

Balanus nefrens

Armatobalanus nefrens là một loại động vật chân tơ trong họ Balanidae. Nó là loài đặc hữu của Hoa Kỳ.

  1. ^ World Conservation Monitoring Centre (1996). “Armatobalanus nefrens”. IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2007. 
  2. ^ Armatobalanus nefrens (Zullo, 1963) (TSN 89690) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
07106-armatobalanus-nefrens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)