User Tools

Site Tools


07118-hochkirch-la-gi

Hochkirch, tức là Bukecy theo tiếng Sobian, là một đô thị tự trị ở quận Bautzen, tại Sachsen ở nước Đức. Nó nằm cách Löbau 9 km về phía Tây Bắc, và cách Bautzen 10 km về phía Đông. Trong cuộc Chiến tranh Bảy năm (1756 - 1763), nơi đây diễn ra một trận đánh kịch liệt giữa quân Phổ do đích thân Quốc vương Friedrich II Đại Đế thống suất và 9 vạn quân Áo do Thống chế Bá tước Leopold Joseph von Daun thống lĩnh. Quân Phổ bị áp đảo và mặt quân số và canh chừng doanh trại thiếu nghiêm ngặt, trong khi quân Áo vẫn cứ đóng trước đó trong đêm ngày 13 tháng 10 năm 1758. Rạng sáng hôm sau, Daun cho tấn công từ mọi phía. Quân Phổ đại bại nhưng do trình độ kỷ cương cao nên lực lượng Kỵ Binh Phổ đã chặn đánh quân thù, gây tổn hại nặng nề cho người Áo và giúp cho quân Phổ rút lui an toàn.[1] Tuy mất con chiến mã của mình và nhiều cận tướng, nhưng Friedrich II Đại Đế phục hồi lại được sau thất bại này.[2][3]

  1. ^ Russell Frank Weigley, The Age of Battles: The Quest for Decisive Warfare from Breitenfeld to Waterloo, trang 190
  2. ^ David Fraser, Frederick the Great: King of Prussia, các trang 399-404.
  3. ^ David Fraser, Frederick the Great: King of Prussia, trang 437
07118-hochkirch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)