User Tools

Site Tools


07127-coleophora-thurneri-la-gi

Coleophora thurneri là một loài bướm đêm thuộc họ Coleophoridae. Nó được tìm thấy ở miền nam Pháp, Ý và Croatia.

Ấu trùng ăn Artemisia alba. Chúng tạo ra một kén tơ mỏng và hình ống dài 10–11 mm với góc miệng khoảng 45°.[2] Larvae can be được tìm thấy ở giữa tháng 5.

07127-coleophora-thurneri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)