User Tools

Site Tools


07131-siphunculina-la-gi

Siphunculina là một chi ruồi nhỏ được gọi là ruồi mắt nhiệt đới. Chúng thường đậu vào mắt người và các loài động vật có xương sống khác để ăn nước mắt và bằng cách làm như thế chúng gây khó chịu và lan truyền các bệnh truyền nhiễm cho mắt hay làm mắt bị thương.[1][2].

 • S. aenea Macquart, 1835
 • S. aureopilosa Séguy, 1938
 • S. aureosetosa Nartshuk, 1992
 • S. breviseta Malloch, 1924
 • S. corbetti Duda, 1936
 • S. fasciata Cherian, 1971
 • S. freyi Sabrosky, 1957
 • S. funicola Meijere, 1905
 • S. intonsa Lamb, 1918
 • S. lobeliaphila Sabrosky, 1951
 • S. loici Nartshuk, 2001
 • S. lurida Enderlein, 1911
 • S. manipurensis Cherian, 1977
 • S. matilei Nartshuk, 2001
 • S. mediana Becker, 1912
 • S. minima Meijere, 1908
 • S. montana Spencer, 1977
 • S. nidicola Nartshuk, 1971
 • S. nitidissima Kanmiya, 1982
 • S. ornatifrons Loew, 1858
 • S. peraspera Séguy, 1957
 • S. punctifrons Sabrosky, 1954
 • S. quinquangula Loew, 1873
 • S. sharmai Cherian, 1977
 • S. stackelbergi Duda, 1933
 • S. stigmatica Kanmiya, 1994
 • S. striolatus Wiedemann, 1830
 • S. ulceria Cherian, 1971
 1. ^ K. Kanmiya (1982) Two New Species and Three New Records of the Chi Siphunculina Rondani from Japan (Diptera, Chloropidae). Japan. J. Sanit. Zool. 33 (2):111–121
 2. ^ Brownstein S, Bernardo AI, Suprapto, Salim I. (1976) Neurofibromatosis with the eye fly Siphunculina funicola in an eyelid tumor. Can J Ophthalmol. 11(3):261-6
07131-siphunculina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)