User Tools

Site Tools


07141-b-u-c-t-ng-th-ng-nigeria-2011-la-gi

Bầu cử tổng thống Nigeria, 2011
Nigeria
2007 ←
16 tháng 4 năm 2011

Tổng thống trước bầu cử

Goodluck Jonathan
Đảng Dân chủ Nhân dân (Nigeria)

Tổng thống đắc cử

Goodluck Jonathan
Đảng Dân chủ Nhân dân (Nigeria)

Bản mẫu:Chính trị Nigeria

Một cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức tại Nigeria ngày 16 tháng 4 năm 2011, bị trì hoãn từ ngày 9 tháng 4 năm 2011.[1][2] Theo sau bầu cử là cuộc tranh cãi về việc liệu một tín hữu Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo nên được phép trở thành tổng thống cho thấy truyền thống giữ chức luân phiên giữa các tôn giáo và theo sau cái chết của Umaru Yar'Adua, một tín hữu Hồi giáo, và Goodluck Jonathan, một Kitô hữu, trở thành tổng thống lâm thời.

Theo sau bầu cử, bạo động quy mô lớn xảy ra ở miền bắc quốc gia.[3] Goodluck Jonathan được tuyên bố chiến thắng ngày 19 tháng 4.[4]

07141-b-u-c-t-ng-th-ng-nigeria-2011-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)