User Tools

Site Tools


07164-trung-h-c-ph-th-ng-h-u-l-c-3-la-gi

Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 3
Thông tin chung
Loại hình Trường Trung học phổ thông
Thành lập Tháng 11 năm 2004
Tổ chức và quản lý
Hiệu trưởng Nguyễn Hà Trung
Thông tin khác
Địa chỉ Đại lộc, Hậu Lộc, Thanh hoá
Vị trí Việt Nam
Điện thoại +84 37 36 33 481

Trường THPT Hậu Lộc 3 là một trường phổ thông công lập trên địa bàn huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Trường được tách ra là phân hiệu 2 của Trường THPT Hậu lộc 2 năm 2003 và được thành lập theo Quyết định số: 3622/QĐ-CT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Địa điểm đặt trường tại Xã Đại Lộc, Huyện Hậu lộc, Thanh Hoá. Quy mô đào tạo của trường gồm 12 lớp học với 29 cán bộ, giáo viên.

07164-trung-h-c-ph-th-ng-h-u-l-c-3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)