User Tools

Site Tools


07169-mycerobas-carnipes-la-gi

Mycerobas carnipes là một loài chim thuộc họ Fringillidae. Chúng được tìm thấy ở Afghanistan, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Myanma, Nepal, Pakistan, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, và Uzbekistan. Môi trường sinh sống là rừng phương bắc.

Phương tiện liên quan tới Mycerobas carnipes tại Wikimedia Commons

07169-mycerobas-carnipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)