User Tools

Site Tools


07170-graphium-epaminondas-la-gi

Andaman Swordtail (Graphium epaminondas) là một loài bướm đẹp được tìm thấy ở Ấn Độ thuộc họ Papilionidae. Nó từng được xếp là một phụ loài của Fivebar Swordtail (Graphium antiphates) nhưng ngày nay là một loài riêng biệt.

Mặc dù là loài đặc hữu của quần đảo Andaman, India, sự phân bố của chúng ít được biết đến. Nó đã từng có mặt với số lượng lớn ở vườn quốc gia Mount Harriet và những nơi khác ở S. Andamans.[2]

  1. ^ Gimenez Dixon, M. 1996. Graphium epaminondas. In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on ngày 25 tháng 6 năm 2007.
  2. ^ Veenakumari, K. and Prashanth Mohanraj 1997. Rediscovery of Lethe europa tamuna with notes on other threatened butterflies from the Andamans and Nicobar Islands. Journal of the Lepidopterists' Society. 51(3):273-275 PDF
  • Collins, N.M. & Morris, M.G. (1985) Threatened Swallowtail Butterflies of the World. IUCN. ISBN 2-88032-603-6
  • Evans, W.H. (1932) The Identification of Indian Butterflies. (2nd Ed), Bombay Natural History Society, Mumbai, India
07170-graphium-epaminondas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)