User Tools

Site Tools


07184-serinus-albogularis-la-gi

Serinus albogularis là một loài chim thuộc họ Fringillidae. Chúng dài 15 cm.[2] Chúng được tìm thấy ở Angola, Botswana, Lesotho, Namibia, và Nam Phi. Môi trường sống tự nhiên của chúng là các vùng cây bụi ở khu vực cao nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và các thảo nguyên nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

07184-serinus-albogularis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)