User Tools

Site Tools


07197-solofra-la-gi

Solofra là một đô thị (comune) thuộc tỉnh Avellino trong vùng Campania của Ý. Solofra có diện tích km2, dân số là người (thời điểm ngày 1/5/2009).

07197-solofra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)