User Tools

Site Tools


07205-danh-s-ch-a-nh-c-c-a-jigoku-sh-jo-la-gi

Hai original soundtrack albums đã được phát hành cho Jigoku Shōjo. Album đầu tiên bao gồm 24 tracks được phát hành vào 25 tháng 1, 2006 bởi Sony Music Entertainment dưới số catalog SVWC-7331.[1] Album thứ hai bao gồm 26 tracks và được phát hành vào 19 tháng 4, 2006 bởi Sony Music Entertainment dưới số catalog SVWC-7348.[2]

Hai original soundtrack albums khác cũng đã được phát hành cho Jigoku Shōjo Futakomori. Album đầu tiên bao gồm 23 tracks được phát hành vào 24 tháng 1, 2007 bởi Sony Music Entertainment dưới số catalog SVWC-7440.[3] Album thứ hai bao gồm 23 tracks và được phát hành vào 21 tháng 3, 2007 bởi Sony Music Entertainment dưới số catalog SVWC-7454.[4]

Ngoài ra, hai original soundtrack albums khác cũng đã được phát hành cho Jigoku Shōjo: Mitsuganae. Album đầu tiên bao gồm 28 tracks được phát hành vào 17 tháng 12, 2008 bởi Sony Music Entertainment dưới số catalog SVWC-7597.[5] Album thứ hai bao gồm 27 tracks và được phát hành vào 4 tháng 3, 2009 bởi Sony Music Entertainment dưới số catalog SVWC-7612.[6]

Jigoku Shōjo Original Soundtrack[sửa | sửa mã nguồn]

Jigoku Shōjo Original Soundtrack II[sửa | sửa mã nguồn]

Jigoku Shōjo Futakomori Original Soundtrack[sửa | sửa mã nguồn]

Jigoku Shōjo Futakomori Original Soundtrack II[sửa | sửa mã nguồn]

Jigoku Shōjo Mitsuganae Original Soundtrack ~Nikushoku~[sửa | sửa mã nguồn]

Jigoku Shōjo Mitsuganae Original Soundtrack ~Soushoku~[sửa | sửa mã nguồn]

07205-danh-s-ch-a-nh-c-c-a-jigoku-sh-jo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)